Lerarenopleidingen Amsterdam

Voorbeelden casussen

Wel of niet geschikt voor geschiktheidsonderzoek

Hieronder vind je voorbeelden van kandidaten die wel of niet in aanmerking zijn gekomen voor dit traject. Hiermee kun je jouw situatie inschatten.

Kandidaten voor geschiktheidsonderzoek basisonderwijs

Onbevoegd werkzaam op school met vooropleiding hbo SPH

De kandidaat heeft vanuit haar vorige opleiding hbo-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening werkervaring opgedaan in het onderwijs. Zij geeft aan veel kennis en ervaring op het pedagogische vlak te hebben opgedaan tijdens haar opleiding en bij werkzaamheden in het verleden. Sinds 2016 is zij werkzaam op een basisschool.

Deze kandidaat voldoet aan de gestelde voorwaarden (hbo-diploma, aanstelling als onbevoegd docent en ze heeft de laatste 2 jaar niet ingeschreven gestaan bij een lerarenopleiding. Zij komt in aanmerking voor het geschikhteidsonderzoek Zij-instroom in Beroep.

Onbevoegd werkzaam in het basisonderwijs met master orthopedagogiek.

De kandidaat heeft in 2011 haar master orthopedagogiek behaald. Zij heeft als Psychologisch assistent bij een stichting ervaring opgedaan met het onderwijs. Bij dezelfde stichting heeft zij werkervaring opgedaan als klassenassistent. Zij werkt sinds twee maanden in het basisonderwijs als onbevoegd docent.

Deze kandidaat voldoet aan de gestelde voorwaarden (wo-diploma, aanstelling als onbevoegd docent en laatste 2 jaar niet ingeschreven gestaan bij lerarenopleiding) om in aanmerking te komen voor het geschiktheidsonderzoekt Zij-instroom in Beroep.

Adviseur ontwikkeling integrale kindcentra met wo-bachelordiploma Onderwijskunde

De kandidaat geeft vanaf augustus 2013 advies bij het ontwikkelen naar integrale kindcentra. Zij heeft aan de universiteit Onderwijskunde gestudeerd. De kandidaat geeft aan dat ze door het observeren en analyseren van onderwijssituaties tot de conclusie kwam dat de leraar ertoe doet en dat ze zelf graag aan de slag wilde voor de klas.

Deze kandidaat voldoet niet aan de gestelde voorwaarden (geen aanstelling als onbevoegd docent) en komt (nog) niet in aanmerking voor het geschiktheidsonderzoek Zij-instroom in Beroep.

Kandidaten voor ZiB tweedegraads bevoegdheid voortgezet onderwijs

Parttime aanstelling docent wiskunde met hbo-bachelordiploma Bouwkunde/Constructie

Kandidaat (25 jaar oud) is na zijn eindexamen gaan studeren en behaalde in 2013 zijn bachelor Bouwkunde/constructie. Hij studeerde twee jaar aan de TU Delft en behaalde een reeks vakken maar rondde de masteropleiding niet af. Sinds januari 2016 heeft hij een parttime aanstelling als docent wiskunde bij een school in het voortgezet onderwijs. Daarnaast was hij van augustus 2014 tot mei 2015 parttime bijlesdocent Wiskunde en huiswerkbegeleider.

Deze kandidaat voldoet aan de gestelde voorwaarden (hbo-diploma, aanstelling als onbevoegd docent en laatste 2 jaar niet ingeschreven gestaan bij lerarenopleiding) en komt in aanmerking voor het geschiktheidsonderzoek Zij-instroom in Beroep.

Leerjaarcoördinator op vmbo school met doctoraal Algemene Letteren

In 1987 heeft kandidaat de propedeuse aan de RU Groningen behaald en in 1995 heeft hij zijn doctoraalstudie Algemene Letteren afgerond. Vervolgens is kandidaat trainingen gaan geven, waaronder trainingen persoonlijk leiderschap (Stephen Covey). In 2000 is hij lid van de ouderraad van een basisschool geweest. Vanaf 2001 tot en met 2004 is lid gaan lesgeven als docent Nederlands en CKV op een school in het voortgezet onderwijs (1,0 fte). Van 2012 tot heden is kandidaat Leerjaar Coördinator klas 2 vmbo-t geworden en is hij verantwoordelijk voor 180 leerlingen en ouders en docenten.

Deze kandidaat voldoet aan de gestelde voorwaarden (wo-diploma, aanstelling als onbevoegd docent en laatste 2 jaar niet ingeschreven gestaan bij lerarenopleiding) en komt in aanmerking voor het geschiktheidsonderzoek Zij-instroom in Beroep.

Docent in Speciaal Voortgezet Onderwijs niveau vmbo-t met hbo bachelordiploma leraar basisonderwijs

Kandidaat is na het behalen van haar havo-diploma naar de Pabo in Almere gegaan. Zij heeft vanaf 2008 in het basisonderwijs in Almere gewerkt. Eerst als onderwijsassistent en vanaf 2011 als inval-groepsleerkracht. Kandidaat heeft geen vaste baan als groepsleerkracht gehad. In augustus 2016 heeft zij de overstap gemaakt naar het voorgezet onderwijs; een school voor Speciaal Voortgezet Onderwijs niveau vmbo-t in Amsterdam. Zij is daar aangesteld als docent Nederlands.

Deze kandidaat voldoet aan de gestelde voorwaarden (hbo-diploma, aanstelling als onbevoegd docent in het vmbo en laatste 2 jaar niet ingeschreven gestaan bij lerarenopleiding) Vanaf 1 september 2017 is het ook mogelijk om subsidie te krijgen voor zij-instromers die al onderwijsbevoegdheid hebben. Voorheen was dit niet mogelijk. Het maakt niet uit welke bevoegdheid.

Docent in het basisonderwijs met bachelordiploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Kandidaat werkt als onbevoegd docent in het basisonderwijs en heeft in 2008 SPH afgerond. Via omwegen is hij in het onderwijs terecht gekomen. Hij werkt daar nu ruim een jaar maar is geïnteresseerd in het tweedegraads gebied Wiskunde. Hij wil dit via het ZiB traject gaan doen.

De Inschatting is dat de kandidaat zowel op het vakinhoudelijk gebied (wiskunde) als op het pedagogisch didactische vlak nog teveel competenties behalen om in maximaal 2 jaar tijd de startbekwaamheid tweedegraads leraar wiskunde af te ronden.

Docent Engels met Master of Science in Business Studies

Kandidaat heeft de Master of Science in Business Studies aan een universiteit behaald en daarvoor de Universitaire bachelor of Science in Bèta-Gamma afgerond. Kandidaat werkt nu net een half jaar als onbevoegd docent Engels op een school in het voortgezet onderwijs. Hij vond Engels altijd al een interessant vak en merkt dat hij het lesgeven aan kinderen helemaal leuk vind. De school wil hem graag snel bevoegd zien en attendeert kandidaat op het ZiB traject.

Inschatting: De kandidaat moet zowel op het vakinhoudelijk gebied (Engels) als ook op het pedagogisch didactische vlak nog teveel competenties behalen om in maximaal 2 jaar tijd de startbekwaamheid tweedegraads leraar Engels af te ronden.

Kandidaten eerstegraadsbevoegdheid voortgezet onderwijs

Docent Aardrijkskunde met master fysische geografie

Vraag: Ik ben werkzaam als docent aardrijkskunde. Mijn school vindt het belangrijk dat ik mijn bevoegdheid haal. Ik wil daarom de opleiding tot docent aardrijkskunde bij een universitaire lerarenopleiding gaan volgen. Ik heb fysische geografie gestudeerd. Ben ik toelaatbaar? En kom ik in aanmerking voor een ZiB assessment?

Antwoord: Je hebt een master/doctoraal fysische geografie. Het schoolvak aardrijkskunde bevat aspecten van zowel sociale als fysische geografie. Dit betekent dat je een vak applicatie sociale geografie moet doen. Deze applicatie kun je tegelijkertijd volgen met de lerarenopleiding als de omvang van de applicatie niet groter is dan 18 ects. De opleiding bepaalt of je deze applicatie nodig hebt. Hierbij gelden de landelijke afspraken van de universitaire lerarenopleidingen.

Zie voor het vastgestelde vereiste masterniveau de publicatie Vakinhoudelijk masterniveau op Word leraar in het VO (VOION) .

Met een applicatie van maximaal 18 ects kun je in aanmerking komen voor een ZiB assessment. Zie voor meer informatie onder assessment ZiB.

Docent Duits met master Europese Studies

Vraag: Sinds twee jaar sta ik onbevoegd voor de klas als docent Duits. Na het behalen van mijn master Europese Studies met Duits als hoofdtaal heb ik een aantal jaren in Duitsland gewoond. Ik vraag me af of ik direct toelaatbaar ben tot de eerstegraads opleiding docent Duits. En een andere vraag die ik heb: kom ik in aanmerking voor een EVC assessment?

Antwoord: Om direct toegelaten te worden tot de eerstegraads opleiding docent Duits is vastgesteld dat je 120 ects in de taal waarin je les gaat geven moet hebben behaald. Bij minder dan 120 ects wordt tijdens een intakegesprek en op basis van het gevolgde opleidingsprogramma BA/MA bepaald op welke gebieden je je vakinhoud(en) alsnog moet aanvullen. Denk hierbij aan taalkunde, letterkunde en taalbeheersing.

Zie voor het vastgestelde vereiste masterniveau de publicatie Vakinhoudelijk masterniveau op Word leraar in het VO (VOION) .

Je komt niet in aanmerking voor een EVC assessment. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je minimaal drie jaar werkervaring als docent Duits in het voortgezet onderwijs te hebben. De omvang van je baan moet gemiddeld acht uur per week of meer zijn.

Je komt wel in aanmerking voor een ZiB assessment. Zie voor meer informatie bij assessment ZiB.

Docent Frans met een master Culturele Studies

Vraag: Vanaf het nieuwe schooljaar heb ik een baan als docent Frans op een school voor havo/vwo. De school wil dat ik mijn bevoegdheid haal. Ik heb een master Culturele Studies met Frans als hoofdtaal. Tijdens mijn studie heb ik een half jaar in Parijs gewoond. Mijn Frans is dus vloeiend. Ik wil graag in september starten met de opleiding. Kan ik gebruikmaken van de regeling Zij Instroom in het Beroep?

Antwoord: Op dit moment kun je geen gebruikmaken van de regeling Zij Instroom in het Beroep. Om hiervan gebruik te maken, moet je officieel toelaatbaar zijn tot de opleiding docent Frans. Met een Master Culturele Studies is dat niet het geval. Tijdens een intakegesprek bij de opleiding wordt vastgesteld hoeveel ects je hebt behaald op het gebied van Franse taal- en letterkunde. De landelijke vastgestelde norm is 180 ects in het vak. Voordat je toegelaten kan worden, moet je eerst de tekorten op het gebied van taalkunde, literatuur en taalbeheersing wegwerken. Je kan met de opleiding starten op het moment dat je vakdeficiënties niet groter zijn dan 18 ects.

Daarnaast moet je voor aanvang van de opleiding aantonen dat je Franse taalniveau minstens op C1-niveau is. Dit kan via het Institut français met specifieke taaltesten. Als je aan deze eisen voldoet, kan je in aanmerking komen voor de ZiB regeling.

Zie voor het vastgestelde vereiste masterniveau de publicatie Vakinhoudelijk masterniveau op Word leraar in het VO (VOION)

Docent Wiskunde met een Master Biomedische Wetenschappen

Vraag: Sinds een jaar geef ik wiskunde op een categoraal gymnasium. Misschien een verrassende stap na afronding van mijn studie biomedische wetenschappen, maar lesgeven vond ik altijd al leuk. Tijdens mijn studie heb ik altijd huiswerkbegeleiding gegeven. Ook heb ik contact gehouden met mijn oude school en heb ik een aantal leerlingen begeleid bij hun Profielwerkstuk. Ik wil graag starten met de opleiding tot docent wiskunde. Mijn vraag: Kan ik gebruik maken van de regeling Zij Instroom in het Beroep?

Antwoord: Op dit moment kun je geen gebruik maken van de regeling Zij Instroom in het Beroep. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken moet je officieel toelaatbaar zijn tot de opleiding docent Wiskunde. Met een Master Biomedische Wetenschappen is dat niet het geval.

Tijdens een intakegesprek op de opleiding zal worden vastgesteld hoeveel ects je hebt behaald op het gebied van wiskunde. Het vereiste masterniveau is landelijk vastgesteld. Alvorens toegelaten te kunnen worden, dien je eerst de vastgestelde tekorten weg te werken. Je kunt met de opleiding starten op het moment dat de vak-deficiënties niet groter zijn dan 18 ects. Op het moment dat de vak-deficiënties 18 ects zijn of minder kun je in aanmerking komen voor de ZiB regeling. Zie voor meer informatie bij assessment ZiB.

Wanneer de vastgestelde vak-deficiënties groter zijn dan 30 ects kom je op geen enkel moment in aanmerking voor de regeling Zij Instroom in het Beroep.

Zie voor het vastgestelde vereiste masterniveau de publicatie Vakinhoudelijk masterniveau op Word leraar in het VO (VOION) .

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 19 januari 2018