Hogeschool van Amsterdam

Lerarenopleidingen Amsterdam

22 maart a.s. Informatiemarkt 'Naar volledig bevoegd'

Beschik je niet over de juiste bevoegdheid? Bezoek dan op 22 maart a.s. de informatiemarkt. Daar krijg je zicht op mogelijke studietrajecten om de benodigde bevoegdheid te behalen.

De markt is bedoeld voor alle docenten in het voortgezet onderwijs die een (andere) bevoegdheid moeten of willen behalen:

  • docenten die géén bevoegdheid hebben, maar wel in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma;
  • docenten die een bevoegdheid hebben en graag een andere bevoegdheid willen behalen (tweede- of eerstegraads)
  • Docenten in het bezit van een Pabo diploma.

Op de markt krijg je:

  • algemene informatie van de verschillende lerarenopleidingen over de verschillende studietrajecten om een tweedegraads- of eerstegraadsbevoegdheid te behalen;
  • informatie over de mogelijkheden voor financiering (beurzen, VOION subsidies);
  • individuele gesprekken over passende studietrajecten.

Coördinatoren, opleiders en intakers van de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit zijn aanwezig.

Persoonlijk intakegesprek

Deelnemers die een individueel gesprek willen, kunnen zich hiervoor aanmelden bij Evelyn Meek via e.meek@zaam.nl. Je ontvangt dan een formulier dat je voor 1 maart a.s. invult en mailt met de gevraagde bijlagen naar bovengenoemd e-mailadres. Uiterlijk 19 maart a.s. ontvang je een uitnodiging voor een individueel gesprek.

Als je geen individueel gesprek wilt en wel interesse hebt in de algemene informatie, hoef je je niet aan te melden. Je bent van harte welkom op de informatiemarkt.

Deze markt wordt georganiseerd op initiatief van een aantal schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Amsterdam, Amsterdamse lerarenopleidingen, Gemeente Amsterdam, VOION en het ministerie van OCW. De markt is onderdeel van het project ‘Naar Volledig Bevoegd’, uit het actieplan Lerarentekort van de Amsterdamse Lerarenagenda.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 februari 2018