Lerarenopleidingen Amsterdam

Van onbevoegd naar bevoegd docent

Een van de voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs is dat alle docenten beschikken over de juiste bevoegdheid. Daarmee voldoe je aan de bekwaamheidseisen die zijn vastgelegd in de wet.

De pabo van de Hogeschool van Amsterdam, iPabo, de lerarenopleidingen en de lerarenopleidingen van de UvA en VU werken samen met schoolbesturen en scholen in de regio Amsterdam om onbevoegde docenten op te leiden tot bevoegde docenten in het basis- en voortgezet onderwijs.

We hebben twee assessments ontwikkeld die je op weg helpen om je bevoegdheid te behalen. Met de assessments krijg je helderheid over de kennis en ervaring die je al hebt en over het traject dat je kunt volgen.

  • Het geschiktheidsonderzoek Zij-instroom in Beroep (ZiB) voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs
    (als bedoeld in de wet po en vo)
  • Het assessment gericht op Erkennen van Verworven Competenties (EVC).
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 24 mei 2018