Lerarenopleidingen Amsterdam

Assessoren

Van onbevoegd naar bevoegd docent

Onze assessoren voldoen aan het landelijke assessorenprofiel. Dit betekent dat zowel de assessoren die werkzaam zijn op een school als de opleidingsassessoren zich professionaliseren tot expert assessor. Onze partners werken gezamenlijk aan het waarborgen van hun kwaliteit.

Profiel Assessor

Kerntaken assessor

 • beoordeelt of een portfolio van een kandidaat voldoet om het assessmentgesprek in te kunnen gaan;
 • voert een criteriumgericht interview (= assessmentgesprek) n.a.v. het portfolio om het competentieniveau te bepalen;
 • stelt het competentieniveau van de kandidaat vast (en deelt dit mee);
 • geeft zonodig ontwikkelingsgerichte feedback;
 • legt bevindingen en eindoordeel vast op daarvoor bestemde formulieren t.b.v. de eindrapportage.

 • beschikt over relevante en brede expertise en praktijkervaring op het domein van de opleiding;
 • is werkzaam in de opleiding (interne assessor) of in een relevante beroepspraktijk (externe assessor);
 • heeft ruime ervaring met het begeleiden van hbo-stagiairs of startende collega’s;
 • heeft hbo-diploma of hoger behaald;
 • is klantgericht en oprecht geïnteresseerd in de professionele ontwikkeling van kandidaten;
 • werkt efficiënt, accuraat en komt afspraken na;
 • communiceert op toegankelijke en overtuigende wijze, zowel mondeling als schriftelijk;
 • is leergericht: is bereid te investeren in zichzelf.

* De basiskwalificaties zijn opgesteld ten behoeve van de selectie van assessoren.

Lees meer

De assessor is in staat om inhoudelijk en op professionele wijze te beoordelen of de kandidaat voldoet aan de vereiste competenties. Omdat de ontwikkeling en beoordeling van competenties aan de hand van zeer diverse praktijksituaties kan plaatsvinden, is het vooral van belang dat een assessor blijk geeft ‘de wereld achter de indicatoren’ te kennen. Dat wil zeggen dat hij/zij competenties in verband kan brengen met uiteenlopende praktijksituaties en gedrag.

* Ontwikkeling van de genoemde kwaliteiten staan centraal in de assessorentraining. Bij eventuele certificering van assessoren worden de genoemde gedragscriteria als beoordelingscriteria gehanteerd.

 • brengt structuur aan in het assessmentgesprek;
 • creëert een sfeer waarin de kandidaat volledig tot zijn recht kan komen;
 • past verschillende vraag- en gesprekstechnieken op het juiste moment toe om:
  • het competentieniveau van de kandidaat doelgericht te achterhalen;
  • regie te houden in gesprek;
 • brengt ervaringen, werkwijze en bewijzen die de kandidaat in verband met relevante competentiecriteria;
 • herkent (niet in het zelfevaluatiemodel genoemde) producten als bruikbaar bewijs;
 • komt tot een onderbouwd eindoordeel en brengt dit op overtuigende en constructieve wijze over.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 3 januari 2018