Lerarenopleidingen Amsterdam

Soorten assessments

Van onbevoegd naar bevoegd docent

Heb je een baan in het onderwijs, maar ben je nog niet bevoegd? Dan kun je de formele bevoegdheid behalen bij de lerarenopleidingen van onze kennisinstellingen.

We bieden twee soorten assessments aan waarmee wordt beoordeeld of je geschikt bent als kandidaat. Op basis van de assessments stellen we een transparante, verantwoorde rapportage op. Hiermee kun je als onbevoegd docent een passend en studeerbaar traject volgen. Dit traject kun je combineren met een deeltijdaanstelling op de school waar je werkt.

Heb jij een hbo- of wo-diploma en een aanstelling als onbevoegd docent? Dan kom je in aanmerking voor het geschiktheidsonderzoek voor het primair onderwijs of voortgezet onderwijs tweedegraads niveau.

Voor een eerstegraads geschiktheidsonderzoek dien je een universitaire studie (doctoraal of master) te hebben afgerond die aansluit bij het betreffende schoolvak.

Een voorwaarde om dit traject te kunnen volgen, is dat je de afgelopen twee jaar niet stond ingeschreven bij een lerarenopleiding. Als je de afgelopen twee jaar wel stond ingeschreven en je hebt je diploma behaald dan geldt deze voorwaarde niet.

Vanaf 1 september 2017 kan de school ook subsidie aanvragen als je al een onderwijsbevoegdheid hebt en als zij-instromer de bevoegdheid voor een ander vak wilt behalen.

Proces

Je doorloopt het volgende proces:

  • De directie van de school vraagt het geschiktheidsonderzoek aan.
  • Twee getrainde assessoren nemen vervolgens het geschiktheidsonderzoek af. Eén assessor is afkomstig uit het scholenveld en één assessor is betrokken bij de opleiding.
  • De uitslag van het geschiktheidsonderzoek wordt vastgelegd in de Zij-instroom in Beroep-rapportage, met daarbij de verklaring van geschiktheid.

Ben je geschikt, dan dien je binnen twee jaar je onderwijsbevoegdheid te behalen. De school, de opleiding en jijzelf tekenen een zogenaamde tripartiete overeenkomst.

Subsidie zij-instroom

De school waar je werkt, komt in aanmerking voor de Regeling subsidie Zij-instroom. Met die subsidie kan je werkgever de assessment- en opleidingskosten (maximaal €20.000) betalen. Meer hierover op DUO zij-instroom .

Sta jij minimaal drie jaar onbevoegd voor de klas en heb je een universitaire studie (doctoraal of master) afgerond die aansluit bij het betreffende schoolvak? Dan kom je in aanmerking voor een eerstegraads Erkennen van Competenties (EVC) assessment.

Als jij je aanmeldt bij de opleiding van je keuze dan volgt er een intakegesprek. Dit gesprek is verplicht. Je stelt samen met de assessor vast of een EVC-assessment een geschikte route voor je is. Besluit je om deze route te gaan volgen? Dan doorloop je het volgende proces:

  • Je stelt een portfolio samen
  • Je krijgt een assessmentgesprek met twee getrainde assessoren. Indien nodig krijg je een praktijkopdracht of bezoek tijdens het lesgeven.
  • Je ontvangt een EVC-rapportage en feedback, zowel mondeling als schriftelijk.
  • De examencommissie van de opleiding van je keuze stelt op basis van de rapportage vast welk (verkort) opleidingstraject je gaat volgen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 19 januari 2018